เพชรหอมสงสัย : ป้อมร้างไร้ประโยชน์ แบบนี้...ก็ได้หรือ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ช่วง "เพชรหอมสงสัย" วันนี้ ไปสงสัยที่นิคมมักกะสัน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไร ตามคุณเพชรหอมไปกัน

ที่ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ศูนย์ควบคุมการจราจรตรงนี้ถูกทิ้งร้าง ปัจจุบันกลายเป็นที่ทิ้งขยะ กีดขวางทางเท้า ไร้ประโยชน์ เอ...ป้อมร้างไร้ประโยชน์แบบนี้...ก็ได้หรือ

ยุติ ไพบูลย์กุลกร ถ่ายภาพ ใครมีเรื่องสงสัยส่งมาตาม Facebook Fanpage แล้วเพชรหอมจะตามไปสงสัยด้วยคน

TAG : เพชรหอมสงสัยป้อมร้างศูนย์ควบคุมการจราจรศูนย์ควบคุมการจราจรร้าง