เตรียมขึ้นป้ายเตือน นทท.เที่ยวหินตาหินยาย เป็นภาษาต่างๆ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ และเตรียมติดตั้งป้าย บริเวณหินตาหินยาย เป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเที่ยวเกาะสมุย เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมุย และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่

ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพหญิงชาวต่างชาติเปลือยกาย บริเวณหินตาหินยาย สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณหาดละไม เกาะสมุย ในลักษณะไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเกาะสมุย เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมุย และเป็นที่ตั้งของศาลตายายที่ชาวบ้านนับถือสักการะ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายาวนาน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนักท่องเที่ยว และกำชับให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าบริเวณนั้นให้ช่วยสอดส่องดูแล หากพบนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และยังได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีการแนะนำข้อปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าเที่ยวชมด้วย
              
โดยเทศบาลนครเกาะสมุย อยู่กระหว่างการประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการนำป้ายมาติดตั้ง โดยการใช้ภาษาต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

TAG : หินตาหินยายติดป้ายเตือนหินตาหินยายเกาะสมุย