ศธ.สรุปอาจารย์ทุบหลัง น้องแบม กระทำผิดจริง ตั้งกรรมการสอบจรรยาบรรณ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลสอบอาจารย์ทุบหลัง น้องแบม พบกระทำจริง จึงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณอาจารย์รายนี้แล้ว พร้อมให้ สกอ.เข้าไปดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของ น้องแบม

นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. ทุบหลัง นางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ว่าได้เกิดเหตุการณ์อาจารย์ทุบหลัง น้องแบม จริง โดยลักษณะการกระทำไม่ได้เป็นการลูบหลังเพื่อให้กำลังใจตามที่เคยชี้แจง ดังนั้น จึงให้อธิการบดี มมส. ตั้งคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณอาจารย์รายนี้ พร้อมให้รายงานผลสอบสวนมายัง สกอ. ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ให้เลขาธิการ สกอ.เข้าไปดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของ น้องแบม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจารย์ที่ทุบหลัง น้องแบม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นหัวหน้าภาควิชา ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการเรียนของ น้องแบม ดังนั้น จึงต้องให้การคุ้มครองในกรณีนี้ด้วย

ขณะที่ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนเอาผิดข้าราชการที่ถูกกล่าวหา ว่าพัวพันการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ได้ย้ายผู้อำนวยการ และข้าราชการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในส่วนต่างจังหวัด เข้ามาช่วยราชการที่ส่วนกลางแล้ว 16 คน รวมถึงการสอบย้อนหลังข้าราชการที่เกษียณ และลาออกไปแล้ว คาดว่าผลสรุปการสอบสวนการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั้งหมดจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้

TAG : อาจารย์ทุบหลังน้องแบมอาจารย์ทุบหลังนักศึกษาน้องแบม