คลิปที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ คุณณัฐวุฒิ ผังวิวัมน์ มีรายงานจากจังหวัดน่าน

TAG : กีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมส์