คลิปที่เกี่ยวข้อง

กทม.กวาด 122 ทอง ปิดฉากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว ติดตามการรายงานสดจาก คุณณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์

สรุปเหรีญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
1. กรุงเทพมหานคร ได้ 122 เหรียญทอง 115 เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง
2. ชลบุรี ได้ 55 เหรียญทอง 53 เหรียญเงิน 62 เหรียญทองแดง
3. สุพรรณบุรี ได้ 41 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 40 เหรียญทองแดง
4. นครราชสีมา ได้ 37 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 43 เหรียญทองแดง
5. นครศรีธรรมราช ได้ 24 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง

TAG : กีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมส์สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34