เปิด 47 สายทางต้องระวังเป็นพิเศษ ช่วงสงกรานต์2561 โดยกรมทางหลวง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กรมทางหลวง เผย สายทางต่างๆ ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษช่วง สงกรานต์ 2561 ซึ่งสาเหตุเกิดมาจาก การขับรถเร็ว โดยเฉพาะทั้ง 47 สายทางดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนโนนปอแดง - ปากดง  ระหว่าง กม. 386 – 394  จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนวังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.535 – 540  จังหวัดตาก

ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม. 276 +813- 295 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด-พ่อตาหินช้าง  ระหว่าง กม. 425-440  จังหวัดชุมพร

ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนเขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1158+ 1163 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนกลางสะพานมิตรภาพแม่สอด - แม่ละเมา  ระหว่าง กม.1- 6 จังหวัดตาก

ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสูงเนิน – ท่าแร่ ระหว่าง กม.161- 167 จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 22  ตอนกุรุคุ - นครพนม  ระหว่าง กม.235-240 จังหวัดนครพนม

ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 33  ตอนบางปะหัน – โคกแดง  ระหว่าง กม. 49- 62 จังหวัดอยุธยา

ลำดับที่ 10ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง  ระหว่าง กม. 264-271  จังหวัดนครศรีธรรมราชลำดับที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง  ระหว่าง กม. 377- 382+616 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 43  ตอนนาหม่อม – จะนะ   ระหว่าง กม. 270 - 320  จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนร้องกวาง – สวนป่า ระหว่าง กม. 283-290 จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 118  ตอนท่าก๊อ - ดงมะดะ  ระหว่าง กม. 132 + 139 จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 15 ทางหลวงหมายเลข 205  ตอนโคกสวาย - ขท.นครราชสีมาที่ 1  ระหว่าง กม. 204 + 209 จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนย้อมพัฒนา – นาโพธิ์  ระหว่าง กม. 406-411 จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนหนองยอ - อุบลราชธานี   ระหว่าง กม. 568-574 จังหวัดอุบลราชธานี 

ลำดับที่ 18 ทางหลวงหมายเลข 224  ตอนพะโค – หนองสนวน  ระหว่าง กม.  90- 95  จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 226  ตอนหัวทะเล – หนองกระทิง  ระหว่าง กม.  15 + 20 จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.272-278  จังหวัดนครราชสีมาลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 402  ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 30- 35 จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข  1084 ตอนป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.  5- 14 จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 2044  ตอนร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.0+184 - 5 จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 3395  ตอนวัฒนานคร - โคคลาน  ระหว่าง กม. 82- 87  จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว  ระหว่าง กม. 0-5  จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 26 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.123-133  จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานขึ้นแม่น้ำท่าจีน-ยาโคก  ระหว่าง กม.4-5 จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 41  ตอนเกาะมุกข์ - ควนรา  ระหว่างกม. 118 - 132 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 101  ตอนแยกบ้านฝ้าย – ร้องกวาง  ระหว่าง กม. 252 – 257 จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนพาน - สันทรายหลวง  ระหว่าง กม. 916- 922 จังหวัดเชียงรายลำดับที่ 31  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย  ระหว่าง กม. 972 - 976จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 3  ตอนชลบุรี - ศรีราชา  ระหว่าง กม. 98 - 103  จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนคลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม. 1258+642-1263 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนเข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง  ระหว่าง กม.340 – 348  จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนวารินทร์ชำราบ - พิบูลมังสาหาร  ระหว่าง กม. 22 - 37จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ 36 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่  ระหว่างกม.110 – 115 จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 401  ตอนบางกุ้ง – เขาหัวช้าง  ระหว่าง กม.175 – 180  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 1009  ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์  ระหว่าง กม. 0+5  จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 4030  ตอนถลาง - หาดราไวย์  ระหว่าง กม. 26-28+290 และ29+790-32จังหวัดภูเก็ต 

สำดับที่ 40 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนขอนแก่น – หินลาด  ระหว่างกม. 343- 354 จังหวัดขอนแก่นลำดับที่41 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ –ห้วยทรายใต้  ระหว่าง กม.187-193 จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 42 ทางหลวงหมายเลข 11  ตอนบึงหลัก-หนองเขียว  ระหว่าง กม.346-351 จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่ 43 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนน้ำดุก – ห้วยซ้ำมะคาว  ระหว่าง กม.372-375 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 44 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย - สิงห์ใต้  ระหว่าง กม.78- 83+900 จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่ 45 ทางหลวงหมายเลข 340  ตอนสาลี – สุพรรณบุรี  ระหว่าง กม. 55-60 จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ 46 ทางหลวงหมายเลข 3312  ตอนลำลูกกา – คลองใน  ระหว่าง กม.19-21 จังหวัดนครนายก

ลำดับที่ 47 ทางหลวงหมายเลข 4029  ตอนกระทู้ – ป่าตอง  ระหว่าง กม 0.-3+236 จังหวัดภูเก็ต


โดยเส้นทางดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ทั้ง47 เส้นทางมูลเหตุการเกิดเหตุมาจาก ขับรถเร็ว หลับใน  เมาสุรา  ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร โดยกรมทางหลวงได้มีมาตรการในเส้นทางดังกล่าวเข้มข้นเป็นพิเศษมากขึ้นโดยติดป้ายจำกัดความเร็วมากขึ้น

ตั้งจุดสกัด เพิ่มป้ายเตือน ตั้ง Rumble Strip  ไฟกระพริบ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์กันชนกันตก อย่างราวกั้นอันตราย แท่งbarrier คอนกรีต เป็นต้น จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจโดยใช้ไฟวับวาบ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการหลับในรวมทั้งเตือนสติผู้ขับขี่


แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เว็บไซต์กรมทางหลวง http://www.doh.go.th/doh/th/services/news/news-1/627-th-214.html

TAG : สงกรานต์ 2561