คลิปที่เกี่ยวข้อง

ครม.โยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง สมชัย นั่งเลขาฯ สภาพัฒน์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี มีมติโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะการโยก ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยให้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สาเหตุเนื่องจากการให้ นายพุฒิพัฒน์ ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อสอบสวนกรณีข่าวการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เหตุที่ไม่ให้คนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นปลัดแทนนั้น เนื่องจากรัฐมนตรีเสนอชื่อ นายปรเมธี ซึ่งเป็นคนเก่งและตนเองไว้ใจ

ด้าน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เหตุผลการเสนอชื่อ นายปรเมธี ว่ามีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ทำงาน รวมถึงนายกรัฐมนตรีต้องการให้มาช่วยงานกระทรวงนี้ด้วย

ก่อนหน้านี้มีการโยกย้ายปลัด และรองปลัดกระทรวงดังกล่าวออกจากตำแหน่ง หลังเกิดปัญหาการทุจริตเงินผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งพบว่ามีข้าราชการพัวพันการทุจริต 95 คน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวนวินัยและอาญาแล้ว

TAG : ครมคณะรัฐมนตรีย้ายข้าราชการระดับสูงย้ายข้าราชการกระทรวงย้ายข้าราชการ