คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ รับมือ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ วันนี้ - 17 เมษายน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ทุกหน่วยงาน พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รับมือช่วง 7 วันระวังอันตราย ตั้งแต่วันนี้-17 เมษายน โดยบูรณการการทำงานร่วมกัน เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น เมาไม่ขับ, ไม่ขับรถเร็ว, สวมหมวกนิรภัย, คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ต้องมีใบขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ไม่ให้เกิดการสูญเสีย พร้อมสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ และจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ

นอกจากนี้จะมีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ภายใน 6 มาตรการสำคัญ เช่น ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน ยานพาหนะ แต่ไม่มีการตั้งสถิติอุบัติเหตุ แต่จะพยายามให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียน้อยที่สุด แต่ในวันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายพื้นที่ มีเสียชีวิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัทลุง จังหวัดละ 1 คน พร้อมมีผู้บาดเจ็บด้วย

กองทัพบก ตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศ 553 แห่ง บริเวณเส้นทางสายหลัก หน้าค่ายทหาร พื้นที่เสี่ยง สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางก่อนถึงด่านชายแดน บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในการอำนวยความสะดวก เช่น ที่พักรถ พักคน ปฐมพยาบาล และให้ กกล.รส. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วระงับเหตุด้วย

TAG : เดินทางเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ 2561สงกรานต์ 61สงกรานต์ 20187 วันอันตรายศูนย์ลดอุบัติเหตุ