คลิปที่เกี่ยวข้อง

การจราจรถนนมิตรภาพ มีปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวได้ เจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สถานการณ์การจราจรบนถนนมิตรภาพ สู่ภาคอีสานตอนบน มีปริมาณรถมาก แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ ชะลอตัวบริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานในพื้นที่เมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายคอยอำนวยความสะดวกตามเส้นทางให้อย่างต่อเนื่อง ติดตามจากรายงานของคุณธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์

TAG : สงกรานต์สงกรานต์ 2561การจราจรสงกรานต์ถนนมิตรภาพ