คลิปที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้า ฟรี! ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เม.ย.นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ระบบขนส่งรถไฟฟ้า จะเปิดให้ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้าฟรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนนี้

ในโอกาสวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จะยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในวันที่ 13-15 เมษายนนี้ โดยให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสาร เพื่อรับคูปองโดยสาร เข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าทางประตูพิเศษ

ขณะที่ รถไฟฟ้าบีทีเอส ก็เปิดให้ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ เช่นกัน เพียงนำบัตรประชาชนไปรับคูปองเดินทางฟรี ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร

ส่วน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ จะเปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เฉพาะวันที่ 13 เมษายนนี้ เพียงวันเดียว โดยให้ไปแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วประจำสถานี

ขณะที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง หยุดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย จะทยอยหยุดงานก่อสร้างระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนนี้ เพื่อให้แรงงานได้กลับภูมิลำเนา และร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเดินทางในช่วงสงกรานต์ได้โดยสะดวก โดยเฉพาะโครงการที่มีแนวเส้นทางสัญจรออกสู่ภูมิภาคได้

โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างที่หยุดงานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบและจัดสภาพหน้างานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย การปิดกั้นแนวรั้วคอนกรีต บริเวณจุดที่เป็นอันตราย จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เรียบร้อยและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร

TAG : ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้าฟรีขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเทศกาลสงกรานต์รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบีทีเอสแอร์พอร์ตลิงก์ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี สงกรานต์ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้าฟรี สงกรานต์