คลิปที่เกี่ยวข้อง

Bennetty วงดนตรีสูงวัย หัวใจไม่เกษียณอายุ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไป รู้จักกับวง Bennetty ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดีย เพราะสมาชิกในวงมีอายุตั้งแต่ 65-87 ปี พวกเขาได้เปลี่ยนแนวคิดการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณให้มีความสุขในแบบของตัวเอง โดยใช้ดนตรีเป็นตัวกลางในการสื่อสาร รวมถึงลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุติดตามรายละเอียดจากคุณญาณิชสา ศิริมูลกุล

ลีลาการเล่นดนตรีที่คล่องแคล่ว ผ่านบทเพลง จุดเดิม ที่พูดถึงความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เท่ากับการที่ไม่ได้ทำตามความฝัน สื่อสารผ่านทำนองเพลงร่วมสมัยของวง Bennetty ที่มีสมาชิกในวงอายุตั้งแต่ 65-87 ปี ทำให้เปลี่ยนมุมมองภาพจำของผู้สูงอายุ คือโรคภัยไข้เจ็บและการพักผ่อน ส่งผลให้วง Bennetty ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดีย และชื่นชมการถ่ายทอดเนื้อหาที่ให้พลังบวกกับสังคม

จุดเริ่มต้นของวง Bennetty เกิดจากคุณลุงและคุณตาวัยเกษียณ ทั้ง 6 คน ที่ไม่ปล่อยให้อายุมาเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินตามความฝัน คือการทำวงดนตรีและมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ประกาศรับสมัครนักดนตรีสูงวัยเพื่อทำวงดนตรีพวกเขา จึงไม่รีรอที่จะวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นทันที

วง Bennetty สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุไม่ได้เป็นข้อจำกัด ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้คนผู้สูงอายุ สามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายของวง Benntty ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทัศนคติด้านบวกให้ผู้สูงอายุ ยังเป็นสื่อกลางในการลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่ และเป็นต้นแบบในการสนับสนุนศักยภาพของผู้สูงอายุ

ทัศนคติของศิลปินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ที่ไม่ปล่อยให้ความฝันร่วงโรยตามวัย ไม่แต่เพียงแต่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้สูงอายุคนเท่านั้น ยังสร้างแรงบันดาลให้กับคนรุ่นใหม่ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และกล้าที่เดินตามความฝันของตัวเองต่อไป

TAG : วง BennettyBennettyวงดนตรีวงดนตรีผู้สูงอายุผู้สูงอายุนักดนตรีสูงวัย