การปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เหมาะสม-ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนไทยได้รับการปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ผู้สูงอายุปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญ

คุณยายสมถวิล ผาดำดี วัย 88 ปี เป็นผู้สูงอายุอีกคน ที่เคยเกิดอุบัติเหตุหกล้มมาแล้วหลายครั้ง

ลูกหลานจึงเลือก "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เหมาะกับผู้สูงวัย เช่น ลดทางเดินต่างระดับให้เหลือน้อยลง ทำราวจับในห้องน้ำ รวมถึงบันได และเปลี่ยนเตียงนอนให้สูงพอดีกับการลุกนั่ง

การปรับบ้านของ คุณยายสมถวิล เป็นตัวอย่างของการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า การป้องกันผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ไม่ให้พลัดตกหกล้ม จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าไม่ดูแลความปลอดภัย หากหกล้มไปเป็นอันตรายถึงชีวิต

สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัย 5 แห่งในทุกภูมิภาค ตั้ง "ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน" ให้คำปรึกษารูปแบบบ้านที่เหมาะกับผู้สูงวัย เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย

วันผู้สูงอายุปีนี้ เริ่มปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้าน อำนวยความสะดวกให้คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานไปนาน ๆ

TAG : จัดบ้านให้ผู้สูงอายุสังคมไทยสังคมผู้สูงอายุสสสบ้านผู้สูงอายุอุบัติเหตุของผู้สูงอายุคนแก่ล้ม

คลิปที่เกี่ยวข้อง