7 วันระวังอันตราย ตายแล้วเกือบ 100 คน สาเหตุจากเมาแล้วขับ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - 7 วันระวังอันตราย ยอดการสูญเสียยังเพิ่มต่อเนื่อง สาเหตุหลักไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย เกิดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน จำนวน 1,026 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 99 คน บาดเจ็บ 1,085 คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ และขับรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีใบขับขี่ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ รวม 15 คน แต่ยังมีอีก 29 จังหวัดที่ไม่มีการสูญเสีย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวก และเข้มงวดดูแลการเดินทางของประชาชนในเส้นทางสายหลัก สายรอง ถนนในชุมชน หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบก จะคุมเข้มรถทัวร์และรถร่วมบริการ จะเพิ่มความเข้มข้นจุดตรวจอีก 22 จุด โดยเฉพาะจุดตรวจรถรับจ้างไม่ประจำทาง รวมถึงการเข้มงวดกรณีที่รถจักรยานยนต์รับจ้างฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารแพง เช่น บริเวณรถไฟฟ้าหมอชิต จะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด

สำหรับมาตราการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ทาง คสช. ยังเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวันที่ 12 เมษายน ยังมีการยึดรถจักรยานยนต์ 835 คัน รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล 494 คัน พร้อมยึดใบขับขี่ 4,190 ใบ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังอำนวยความสะดวกและเข้มงวดมาตรการปลอดภัยสาธารณะ จัดชุดสายตรวจตลอดการจัดงาน สำหรับรถที่ทางการยึดไว้ จะจัดสถานที่และจะดูแลให้เป็นอย่างดี เจ้าของรถมารับกลับคืนได้หลังเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้ หน่วยงานความมั่นคงจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อย นอกจากช่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางแล้ว ยังตั้งจุดสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด

TAG : 7 วันระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์วันสงกรานต์ ปี 61เมาแล้วขับอุบัติเหตุสงกรานต์

คลิปที่เกี่ยวข้อง