คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : นำสวดมนต์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 13 เมษายน 2561 - พาไปชมการนำสวดมนต์ แบบต้องมีตัวช่วย ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุก ๆ ปีที่บริเวณวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร จะมีการทำบุญในงานปีใหม่ไทย มีการจัดรูปแบบที่สวยงามและยิ่งใหญ่ นิมนต์พระภิษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ท่านพ่อเมือง ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมข้าราชการ ประชาชนมากันมากมาย และเมื่อถึงพิธีสงฆ์ มีการอาราธนาศีล ฟังสำเนียงแล้วดูแปลก ๆ ไม่เหมือนมัคนายกทั่ว ๆ สังเกตใกล้ ๆ พบตัวช่วยในการกล่าวนำ

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 13 เมษายน 2561มัคนายกงานปีใหม่ไทยวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรอยุธยานำสวดมนต์