สะเก็ดข่าว : ให้สัญญาณ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 14 เมษายน 2561 - ไปชมการช่วยงานบุญที่ต้องให้จังหวะ และให้สัญญาณ ห้ามพลาด

ศาลาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม สำนักงานเขตหนองแขม ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ผู้สูงอายุได้มาทำบุญพร้อม ๆ กัน และรับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่เนื่องจากมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทางเดินขึ้นลงจึงลงได้ทางเดียว ห้ามสวนทาง และต้องให้สัญญาณด้วย

ถึงไม่ใช่รถยนต์ จะหยุดก็ต้องให้สัญญาณ และห้ามหยุดกะทันหันด้วย

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 14 เมษายน 2561ให้สัญญาณประเพณีสงกรานต์

คลิปที่เกี่ยวข้อง