มาตรการลดอุบัติเหตุ ดื่มไม่ขับ 4 วัน ยึดรถแล้ว 7,067 คัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 4 วัน ยึดรถแล้วกว่า 7,000 คัน

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวว่า สถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 14 เม.ย. 2561 มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 53,542  ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 3,148 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 3,862 ราย และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 33,372 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 37,429 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถยนต์ 928 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้  3,413 ราย และส่งดำเนินคดี 16,720 คน

โดยตลอด 4 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 11-14 เม.ย. 61 เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 7,067 คัน รถจักรยานยนต์ 5,019 คัน และรถยนต์ 2,048 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 16,588 ราย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 82,589 คน รถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคล 47,327 คน

เจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการนี้ อย่างต่อเนื่องเสริมด้วยการจัดตั้งด่านชุมชน และการใช้มาตรการทางสังคม ปฏิบัติต่อผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้วย เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ให้พัก ไม่ให้ขับต่อ เก็บกุญแจรถไว้ชั่วคราว หรือ แจ้งให้ผู้ปกครอง หรือญาติมารับกลับ เป็นต้น ส่วนเจ้าของรถที่โดนยึดไว้สามารถติดต่อขอรับคืนได้หลังเทศกาล

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ 2561ดื่มไม่ขับ จับยึดรถยึดรถสถิติดื่มไม่ขับ จับยึดรถ

คลิปที่เกี่ยวข้อง