จ.ยโสธร จัดงาน ประเพณีเส็งกลองตุ้ม สืบสานวัฒนธรรมของชาวผู้ไท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวผู้ไทในจังหวัดยโสธร ร่วมจัดงานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้ม สืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างนาน

เสียงรัวกลองดังขึ้นเป็นสัญญาณเปิดงานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้มของเผ่าผู้ไท จัดขึ้นที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าผู้ไทให้คงอยู่สืบไป ในงานมีกิจกรรมการเส็งกลองตุ้ม หรือแข่งขันตีกลองตุ้ม โดยมีนางรำจาก 4 ชุมชน ที่อาศัยอยู่ในตำบลกุดเชียงหมีมาร่วมฟ้อนรำอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีการจัดซุ้มแสดงวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

อีกหนึ่งกิจกรรมของชาวผู้ไท จัดขึ้นที่บริเวณหอทะหลา หรือ มเหศักดิ์หลักเมือง เชิงสะพานลำพะยัง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพิธีเลี้ยงทะหลา บวงสรวงอนุสาวรีย์พระธิเบศร์วงศา โดยผู้ร่วมงานได้ฟ้อนรำกับชาวผู้ไท ในการสาธิตพิธีเหยา หรือการรักษาคนป่วยตามความเชื่อของชนเผ่า เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ชาวผู้ไทจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร นครพนม จะได้มาพบปะกันในเทศกาลปีใหม่ไทย

TAG : ชาวผู้ไทเส็งกลองตุ้มยโสธรเลี้ยงทะหลากาฬสินธุ์งานบุญประเพณีเส็งกลองตุ้มประเพณีเส็งกลองตุ้มแข่งขันตีกลองตุ้ม

คลิปที่เกี่ยวข้อง