มติ ครม.ตั้ง สนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล นั่งที่ปรึกษานายกฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการ ประจำหลายตำแหน่ง ที่ฮือฮาคือกลุ่ม "คุณปลื้ม" เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีด้วย

โดยมีมติเห็นชอบตั้งแต่ นายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมือง ขณะที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข เป็นกรรมการประจำนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาล ไม่ได้ตั้งเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง อีกทั้งการแต่งตั้งครั้งนี้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเหมาะสม

ขณะที่ นายสนธยา ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง หรือปูทางร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคต แต่ประโยชน์และแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงการคลัง โดยให้ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นปลัดกระทรวงการคลัง แทน นายสมชัย สัจจพงษ์ ที่ลาออก และให้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ขณะที่ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญมานั่งเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.แทน

พร้อมห็นชอบขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาระสำคัญคือการกำหนดนิยามของสถานที่ อำนาจหน้าที่ การจัดสรรรายได้ และจ่ายเงินสมทบ เพื่อรองรับการออกฉลากที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ พร้อมกับเพิ่มโทษ จำและปรับผู้จำหน่ายสลากเกินราคา จำหน่ายในสถานศึกษา และจำหน่ายให้ผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีด้วย

TAG : สนธยา คุณปลื้มหัวหน้าพรรคพลังชลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอิทธิพล คุณปลื้ม

คลิปที่เกี่ยวข้อง