คลิปที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล ส่งเสริมการปลูก-เพิ่มช่องทางขายข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นทางเลือกให้คนรักสุขภาพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการปลูกและเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวพันธุ์ กข 43 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพ เนื่องจากมีน้ำตาลน้อย

เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การเชื่อมโยงข้าว กข 43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ระหว่างสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้ประกอบการค้าปลีก หรือ โมเดิร์นเทรด เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าว กข 43 ให้ครบวงจร จากเกษตรกรถึงผู้แปรรูปและผู้ค้าปลีก

รวมถึงเป็นการผลักดันนโยบายการผลิต และจำหน่ายข้าวคุณภาพ นอกจากการจำหน่ายข้าวทั่วไป เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจมีตลาดรับซื้อข้าวที่แน่นอน รวมทั้งส่งเสริมให้บริโภคข้าว กข 43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวที่ใช้วัตถุดิบของไทยต่อผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น

สำหรับข้าว กข 43 เป็นพันธุ์ที่กรมการข้าวกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิจัยและพบมีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อย และมีดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นทางเลือกของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและไต

ทั้งนี้ จะจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคกิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งสูงกว่าข้าวปทุมธานี แต่ไม่สูงกว่าข้าวหอมมะลิ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป และจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภครับทราบ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปริมาณข้าว กข 43 ที่เตรียมออกจำหน่าย 1,121 ตัน เป็นการทดลองตลาดในเบื้องต้น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร

TAG : จำหน่ายข้าวพันธุ์ กข 43จำหน่ายข้าวข้าวพันธุ์ กข 43ขายข้าวพันธุ์ กข 43