คำทำนาย วันพืชมงคล 2561 พระโคกิน เหล้า-น้ำ-หญ้า

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


คำทำนาย วันพืชมงคล 2561 ปีนี้ พระโคกิน เหล้า-น้ำ-หญ้า คำทำนาย ว่า เศรษฐกิจดี น้ำท่าบริบูรณ์

วันพืชมงคล 2561 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งหากพูดถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสำหรับ คำทำนาย วันพืชมงคล 2561 แล้ว สิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะนึกถึงก็คือ การเสี่ยงผ้านุ่ง และการบริโภคพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดของพระโค เพื่อเป็นมงคลและการเสี่ยงทาย

โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 2561 ก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยไปแล้ว และ คำทำนาย ของพระโคเพิ่มและพระโคพูน วันพืชมงคล 2561 จากการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ปรากฏว่า...

พระโค - กิน น้ำหรือหญ้า    คำทำนาย พยากรณ์ว่า   น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์
           - กิน เหล้า    คำทำนาย พยากรณ์ว่า   การคมนาคมสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศจะรุ่งเรื่อง เศรษฐกิจรุ่งเรือง
         

ส่วน คำทำนาย วันพืชมงคล 2561 ด้านพระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้า พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้หน้าฝน น้ำจะมีปริมาณน้อย

วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย
 

>> รายละเอียดกระยาหารที่พระโคกิน  วันพืชมงคล 2561 จะทำนายได้แตกต่างกัน ดังนี้

* หากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
* หากพระโคกินถั่วหรืองา วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
* หากพระโคกินน้ำหรือหญ้า วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
* หากพระโคกินเหล้า วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองรายละเอียดการเสี่ยงผ้านุ่งโดยพระยาแรกนา จากผ้านุ่ง 3 ผืนที่มีความยาวต่างกัน แล้วให้พระโคเลือกตามใจชอบ

* หากพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง 4 คืบ วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย ว่า ปีนี้หน้าฝนน้ำจะมาก
* หากพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง 5 คืบ วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย ว่า ปีนี้หน้าฝนน้ำจะพอดี
* หากพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบ วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย ว่า ปีนี้หน้าฝนน้ำจะน้อยทั้งนี้ คำทำนาย พยากรณ์ วันพืชมงคล 2561 และปีอื่นๆ ดังกล่าวเหล่านี้ ก็มีขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนในประเทศ ที่จะประกอบอาชีพต่างๆ ต่อไปในภายภาคหน้าBUGABOO NEWS

TAG : คำทำนายพระโคคำทำนายวันพืชมงคล 2561วันพืชมงคล 2561วันพืชมงคล