คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาหลายจังหวัดถือฤกษ์วันพืชมงคล เร่งไถนาปรับพื้นที่พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พรุ่งนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - เกษตรกรในหลายจังหวัด เตรียมปรับไถพื้นที่นา และไร่ ถือฤกษ์ในวันพืชมงคล หว่านเมล็ดพันธุ์ เช้าวันพรุ่งนี้

ชาวนาที่ทำนาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เร่งเก็บต้นกล้าข้าวพันธุ์ดีข้าวหอมปทุม พร้อมนำไปปักดำในนาข้าว ในวันพรุ่งนี้ ตรงกับวันพืชมงคล โดยทุกปีจะถือฤกษ์พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการเริ่มปักดำข้าวในนาแปลงแรก เพราะเชื่อว่าพืชผลผลิตจะเจริญงอกงามขายได้กำไร เช่นเดียวกับเกษตรกรไร่อ้อยและมันสำปะหลัง ในจังหวัดลพบุรี ที่เร่งไถพรวนดินปรับพื้นที่ พร้อมเพาะปลูกพืชไร่ในวันพืชมงคลเช่นกัน

ส่วนฝนที่ตกก่อนหน้านี้ในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ทำให้มีน้ำให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวนาปี และจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันพืชมงคลเช่นเดียวกัน เพื่อให้ข้าวเจริญงอกงาม

ด้านชาวนาที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมถือฤกษ์ยามวันพืชมงคล นำรถไถเร่งไถพรวนดินในทุ่งนาตลอดทั้งวันนี้ เพื่อให้ทันหว่านเมล็ดพันธฺ์ข้าว เช้าวันพรุ่งนี้ เพราะถือเป็นวันดีที่เป็นวันแรกนาขวัญ หรือชาวอีสาน เรียกว่า "แฮกนาขวัญ" ซึ่งคำว่า "แฮก" หมายถึงการเริ่มต้นทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งหวังว่าน้ำท่าจะสมบูรณ์ ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีศัตรูพืช และขายได้ราคาดี

และเกษตรกร สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เตรียมต้นกล้าไม้ผล และกล้าผักหวาน ให้เกษตรกรไปปลูกในวันพืชมงคล พร้อมแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้ไปใส่พืชผลภายในศูนย์ฯ ที่มีเนื้อที่กว่า 25 ไร่

TAG : วันพืชมงคลหว่านเมล็ดชาวนาพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปลูกข้าว