เทียบชัดๆ วันลาหยุดพักร้อนลูกจ้าง แต่ละประเทศ ปีหนึ่งหยุดกี่วัน?

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เทียบชัดๆ #วันลาหยุดพักร้อน แต่ละประเทศ เค้ามีวันหยุดเฉลี่ยให้ลูกจ้างพักสบายๆ กันกี่วันบ้าง...เราไปดูกัน

เว็บไซต์ worldatlas.com เผยผลสำรวจ "ประเทศใดมีวันลาหยุดมากที่สุด" โดยการลาหยุดนั้นถือเป็นสิทธิ์ที่แรงงานลูกจ้างสามารถลาได้ ดังนั้น บริษัทต่างๆ ในหลายๆประเทศ จึงกำหนดวันลาหยุดขั้นต่ำต่างๆ ให้ลูกจ้าง ทั้งลาป่วย ลากิจ โดยเฉพาะวันลาพักร้อน รวมถึงวันหยุดราชการด้วย

▪️โดยประเทศคูเวต กัมพูชา และฝรั่งเศส มีวันลาพักผ่อนโดยยังได้รับเงินเดือนมากที่สุดคือ 43, 42 และ 41 วัน ตามลำดับ
▪️ส่วนจีน ไทย และฮ่องกง มีวันหยุดน้อยที่สุด ตามการสำรวจ 16 และ 19 วัน


ขอบคุณข้อมูล ณ ปี 2017 จากเว็บไซต์ worldatlas.com (https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-vacation-days.html)

BUGABOO NEWS

TAG :