ผลสำรวจ พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย ณ วันนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ผลสำรวจ #พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย ณ วันนี้ โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 1,168 คน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561

▪️สิ่งที่ประชาชนอยากบอก “นักการเมืองไทย” ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้า 62 คือ

อันดับ 1 : เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 54.85%
อันดับ 2 : เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 42.83%
อันดับ 3 : มีแนวคิดทันสมัย ทำให้ประเทศก้าวหน้า 17.93%
อันดับ 4 : เป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดี ยกระดับการเมืองไทยให้มีคุณภาพ 14.98%
อันดับ 5 : ขอให้แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่โจมตีกันไปมา 10.76%


ขอบคุณข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล (http://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2561/PS-2561-1524964890.pdf)

BUGABOO NEWS

TAG :