บรรยากาศงานบวงสรวง โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง อยู่คู่คนไทยมา 85 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง อยู่คู่คนไทยมา 85 ปี แล้ว ในงานบวงสรวงครบรอบ ผู้จัดงาน และเหล่านักแสดงอาวุโส มาร่วมงานกันหลายคน อาทิ ชาลี อินทรวิจิตร ชรินทร์ นันทนาคร เศรษฐา ศิระฉายา สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ สุดา ชื่นบาน ณัฐนี สิทธิสมาน

ในงานมีการแสดงโขนพิเศษ ชุด เฉลิมฉลองนพบุรี โดยนักแสดง โขน ศาลาเฉลิมกรุง และมีการมอบทุนช่วยเหลือศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทย นักเรียน นักศึกษา ส่วนกองทุนช่วยเหลือนักแสดงอาวุโส เศรษฐา ศิระฉายา ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส มอบให้บุคคลากรที่ทรงคุณค่า นำโดย ชาลี อินทรวิจิตร มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา น้ำเงิน บุฯหนัก ไพโรจน์ ใจสิงห์ พิสมัย ภักดีวิจิตร และอีกหลายคน เพื่อใช้ดำเนินชีวิต และเป็นค่ารักษาพยาบาล

TAG : เที่ยงบันเทิงศาลาเฉลิมกรุง

คลิปที่เกี่ยวข้อง