เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ห้องเรียนดนตรี เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ห้องเรียนดนตรี เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
พิธีกร : นางสาวปนัดดา กสิโอฬาร
แขกรับเชิญ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย, ยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย คุณครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 8 กค 61เดินหน้าประเทศไทยวัยทีนเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน 8 กค 61ห้องเรียนดนตรีปนัดดา กสิโอฬารสมเกียรติ รั้วมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยยุทธศักดิ์ ตุ้มฉายครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

คลิปที่เกี่ยวข้อง