กระทรวงการท่องเที่ยวฯ อนุมัติงบ 63.96 ล้านบาท เยียวยานักท่องเที่ยวจีนเรือล่ม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติงบประมาณกว่า 64 ล้านบาท จ่ายเยียวยานักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะจ่ายให้รายละ 1 ล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าที่ประชุมอนุมัติหลักการให้จ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในวงเงิน 63.96 ล้านบาท

โดยแบ่งหลักการจ่ายเงินเยียวยาออกเป็น 4 กรณี คือ
1. กรณีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา รายละ 1 ล้านบาท
2. กรณีนักท่องเที่ยวเข้ารับการรักษาพยาบาลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ตามที่จ่ายจริง
3. กรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจ จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา รายละ 20,000 บาท
4. กรณีหยุดชะงักของการเดินทาง รายละไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับค่ารักษาพยาบาลจะให้บริษัทประกันดูแลก่อน จากนั้นกองทุนจะดูแลส่วนต่างกรณีที่เงินจากประกันภัยไม่พอ

TAG : เรือล่มเรือล่ม ภูเก็ตเงินเยียวยาเรือล่มเงินเยียวยา เรือล่มภูเก็ตเรือฟินิกซ์เรือฟินิกซ์ล่มเรือฟินิกซ์จมทะเลเรืออับปางเรือภูเก็ตล่มเรือภูเก็ต

คลิปที่เกี่ยวข้อง