กระทรวงการท่องเที่ยวฯ อนุมัติงบ 63.96 ล้านบาท เยียวยา นทท.จีน เรือล่ม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - อุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้อนุมัติงบประมาณ 63.96 ล้านบาท เยียวยานักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้อนุมัติหลักการจ่ายเงินเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา

แบ่งการจ่ายเงินเยียวยาออกเป็น 4 กรณี คือ กรณีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต จะได้รับการเยียวยารายละ 1 ล้านบาท กรณีนักท่องเที่ยวเข้ารับการรักษาพยาบาลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้รับการเยียวยาไม่เกินรายละ 500,000 บาท ตามที่จ่ายจริง กรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจ รายละ 20,000 บาท และกรณีหยุดชะงักของการเดินทาง รายละไม่เกิน 20,000 บาท

TAG : เรือล่มเรือล่ม ภูเก็ตข่าวเรือล่มข่าวเรือล่มภูเก็ตเรือนักท่องเที่ยวล่มเงินเยียวยาเรือล่มเงินเยียวยาเรือล่ม ภูเก็ต

คลิปที่เกี่ยวข้อง