Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 21 ก.ค.61 ของดี 4 ภาค

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
วัตถุดิบหลัก : ของดี 4 ภาค เห็ดเผาะ (ภาคเหนือ), กุ้งแม่น้ำ (ภาคกลาง), ไข่มดแดง (ภาคอีสาน), สะตอ (ภาคใต้)
วัตถุดิบปริศนา : ปูไข่ดอง

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 21 กรกฎาคม 2561เชฟกระทะเหล็ก ของดี 4 ภาคของดี 4 ภาคเห็ดเผาะกุ้งแม่น้ำไข่มดแดงสะตอ