ไม่ใช่แค่ 8 บรรทัด ผลสำรวจชี้ คนไทย 77.7% อ่านหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


#ผลสำรวจชี้ คนไทย 77.7% อ่านหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน
▪️ส่วนคำพูดที่ว่า “คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยแค่ปีละ 8 บรรทัด” ไม่เคยมีข้อมูลวิจัยใดๆมายืนยันได้จริง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ TK Park และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 ระบุว่า คนไทย 77.7% อ่านหนังสือโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา 66 นาทีต่อวัน (สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสองปีก่อนเท่ากับ 37 นาทีต่อวัน)

โดยส่วนมากอ่านจากหนังสือโดยตรง มากกว่าอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในอัตรา 96.1% : 54.9% ตามลำดับ (แต่การอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำลังเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ)

ทั้งนี้ ช่วงวัยที่อ่านหนังสือว่าที่สุด คือ
- วัยเด็ก (90.7%) ประมาณ 71 นาทีต่อวัน
- วัยรุ่น (89.6%) ประมาณ 94 นาทีต่อวัน
- วัยทำงาน (79.1%) ประมาณ 61 นาทีต่อวัน
- วัยสูงอายุ (52.8%) ประมาณ 44 นาทีต่อวัน


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก TK Park (https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/261/ผลสำรวจการอ่านกับบางข้อเท็จจริงที่ค้นพบและน่าตกใจ, https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/002474.pdf)

TAG :