จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ฝนตกหนัก-ถนนขาดหลายสาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน หลังฝนตกหนักหลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบ เกือบ 200 หมู่บ้าน

การออกประกาศดังกล่าว มีขึ้นหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้อำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอขุนยวม ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 21 หมู่บ้าน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน อำเภอปางมะผ้า 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน อำเภอปาย 5 ตำบล 26 หมู่บ้าน อำเภอแม่สะเรียง 7 ตำบล 46 หมู่บ้าน และอำเภอแม่ลาน้อย 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน รวม 7 อำเภอ 194 หมู่บ้าน

ผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย เช่น ถนนเส้นทางหลัก และถนนเส้นทางรอง พื้นที่ทางการเกษตร ฝาย บ้านเรือนประชาชน ซึ่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมติเห็นชอบประกาศเขต การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ห่างไกลเส้นทางคมนาคม จำนวนเกือบร้อยละ 60 ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด และดินสไลด์ยุบตัว ต้องรื้อบ้านเรือน หนีจากจุดเสี่ยงภัยดินภูเขาถล่ม รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องเดินเท้าลัดเลาะตามป่าเขา มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยบางจุดที่มีโรงเรียนของ ตชด. ตั้งอยู่ จะมีเฮลิคอปเตอร์ที่ไปส่งเสบียงอาหารให้แก่ครู ตชด. บนดอยสูง ที่รถไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้ คนป่วยก็จะอาศัยมากับเฮลิคอปเตอร์ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมือง

TAG : ฝนตกหนักแม่ฮ่องสอน ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินถนนขาดภัยพิบัติ

คลิปที่เกี่ยวข้อง