ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เจ้าหน้าที่เร่งพร่องน้ำ เพื่อลดผลกระทบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - สถานการณ์น้ำทางภาคอีสาน ตอนนี้วิกฤตหลายพื้นที่ และในบางพื้นที่ตอนนี้ แม่น้ำโขงลดลง เป็นโอกาสดีที่จะเร่งพร่องน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อลดผลกระทบ ขณะที่ เขื่อนน้ำอูน มีการเร่งพร่องน้ำที่เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งเลี้ยงโคขุนโพนยางคำอย่างต่อเนื่องด้วย ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์ รายงานสดจากอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

TAG : สถานการณ์น้ำน้ำล้นเขื่อนน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วม

คลิปที่เกี่ยวข้อง