คลิประเบิดภูเขาเส้นทางสายตาก-แม่สอด ฝากผู้ใช้รถเพิ่มความระมัดระวัง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสายตาก-แม่สอด ที่ต้องระเบิดหิน ระเบิดภูเขา แม้จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝน เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่ ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง

นี่เป็นสภาพถนนสายตาก-แม่สอด ช่วงฝนตก ทางโค้ง ทางชันอันตราย ยิ่งมีการก่อสร้างขยายถนน และการระเบิดหิน ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ตามแผนโครงการก่อสร้างขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอนที่ 4 ตามแผนจะสิ้นสุดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากติดงานไฟฟ้า-สื่อสารที่อยู่ในผิวทาง และยังประสบปัญหามรสุม ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้งานเทคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

ส่วนนี่เป็นภาพการระเบิดหิน ยังคงเหลือช่วงการก่อสร้างขยายเส้นทางตอนที่ 4 ช่วง กม.ที่ 54-55 จุดผาระกา ซึ่งเป็นภูเขาหินลูกใหญ่ คนที่ใช้เส้นทางประจำ น่าจะรู้เวลาปิดถนน ช่วงเวลา 09.00-10.00 น.

ผู้ที่จะใช้เส้นทางสายตาก-แม่สอด จะต้องประเมินเวลา วางแผนการใช้เส้นทาง เพื่อเลี่ยงช่วงรถติด หรือช่วงปิดการจราจร และต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทบนเส้นทางที่กำลังอยู่ในการก่อสร้าง

TAG : สนามข่าว 7 สีภาพเป็นข่าวระเบิดภูเขาสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12การก่อสร้างถนนสายตาก-แม่สอดระเบิดหิน

คลิปที่เกี่ยวข้อง