เดินหน้าประเทศไทย : ความสำเร็จโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : ความสำเร็จโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
พิธีกร : พลวัชร ภู่พิพัฒน์
แขกรับเชิญ : พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 6 สค 61ความสำเร็จโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงพลวัชร ภู่พิพัฒน์อนันตพร กาญจนรัตน์รมว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

คลิปที่เกี่ยวข้อง