สะเก็ดข่าว : ตัวอย่าง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 8 สิงหาคม 2561 - ข้อควรระวังในการดำนา ไปที่จังหวัดมหาสารคาม

ไปที่แปลงนาสาธิต บ้านหนองตูบ อำเภอบรบือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำบุคลากรและนักศึกษา มาลงแขกดำนา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พอเปิดงานแล้วนักศึกษาลงแขกดำนากันจริง ๆ โปรดสังเกตบุคลากร และนักศึกษา น้อยคนที่จะสวมรองเท้าบูทมาดำนา ที่เป็นแบบนี้เพราะมีตัวอย่างให้ดู ก็ตอนที่คณะบดีฯ รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี ประเดิมดำนา ปรากฏรองเท้าบูทถูกโคลนดูด ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออก ทีนี้เลยยอมสละบูทให้ลูกศิษย์ช่วยดึงออกให้

สวมรองเท้าบูทลงโคลนแบบนี้ งานไหน งานนั้นไม่รอด

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 8 สิงหาคม 2561ตัวอย่างแปลงนาอินทรีย์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คลิปที่เกี่ยวข้อง