แจ้งเบาะแสข้าราชการโกง ป.ป.ช.พร้อมจ่ายเงินรางวัลนำจับสูงสุด 100 ล้านบาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ป.ป.ช. เพิ่มสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ จากเดิมให้จ่ายร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน 10 ล้าน เป็นให้จ่ายร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลกันในโลกออนไลน์ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จะจ่ายเงินรางวัลนำจับให้แก่ประชาชนที่แจ้งเบาะแสข้าราชการทุจริต เป็นจำนวนเงินสูงถึง 100 ล้านบาทนั้น

เมื่อตรวจสอบพบว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการจ่ายเงินสินบน โดยเพิ่มเงินสินบนแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน จากเดิมให้จ่าย ร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นให้จ่ายร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนให้จ่ายเมื่อทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติ หรือที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหา กรณีบังคับเอากับทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นผลมาจากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน

โดยผู้ที่มีเบาะแส สามารถ แจ้งข้อมูลได้ทาง www.nacc.go.th หรือ สายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205

TAG : แจ้งเบาะแสข้าราชการโกงข้าราชการโกงข้าราชการปปช

คลิปที่เกี่ยวข้อง