กิ๊กดู๋ เงาเสียง พี สะเดิด (26 มี.ค.56) 2/5

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ดูกิ๊กดู๋ย้อนหลัง กิ๊กดู๋ สงครามเพลง 26 มีนาคม 2556 คลิป 2/5

รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง เงินล้าน วันที่ 26 มีนาคม 2556
กิ๊กดู๋ ประชันดวลเพลง : เชียงใหม่ VS สุโขทัย
กิ๊กดู๋ ประชันเงาเสียง : พี สะเดิด
พิธีกร : กิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ และ ดู๋ สัญญา คุณากร
กรรมการ : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, สมพล ปิยะพงศ์สิริ, ศิริพร อยู่ยอด, วีรศักดิ์ นิลกลัด, เปรมสุดา สันติวัฒนา

TAG : กิ๊กดู๋ ย้อนหลังดูกิ๊กดู๋ สงครามเพลงกิ๊กดู๋ 26 มีนาคม 2556กิ๊กดู๋ล่าสุดกิ๊กดู๋สงครามเพลงดูกิ๊กดู๋ย้อนหลังกิ๊กดู๋ย้อนหลังล่าสุดกิ๊กดู๋ เงาเสียง