กิ๊กดู๋ เงาเสียง สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิตติยพันธ์ (30 เม.ย.56) 1/5

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ดูกิ๊กดู๋ย้อนหลัง กิ๊กดู๋ สงครามเพลง 30 เมษายน 2556 คลิป 1/5

รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง เงินล้าน วันที่ 30 เมษายน 2556
กิ๊กดู๋ ประชันดวลเพลง : ขอนแก่น vs อ่างทอง
กิ๊กดู๋ ประชันเงาเสียง : สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิตติยพันธ์
พิธีกร : กิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ และ ดู๋ สัญญา คุณากร
กรรมการ : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, สมพล ปิยะพงศ์สิริ, นุ้ย เชิญยิ้ม, สมจิตร จงจอหอ, เปรมสุดา สันติวัฒนา

TAG : กิ๊กดู๋ ย้อนหลังดูกิ๊กดู๋ สงครามเพลงกิ๊กดู๋ 30 เมษายน 2556กิ๊กดู๋ล่าสุดกิ๊กดู๋สงครามเพลงดูกิ๊กดู๋ย้อนหลังกิ๊กดู๋ย้อนหลังล่าสุดกิ๊กดู๋ เงาเสียง