Preview I-Mobile IQX IQ5.2 IQ5.3 IQ1.1 IQ9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

5 รุ่นมือถือ Quad core 1.2 GHz จาก I-mobile 
ไล่เรียงจากขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้ว ไป จนถึง 5.7 นิ้ว Ram 1 Gb. Rom ภายในเครื่อง 4 Gb

TAG : Review I-MobileIQ1.1IQ5.2IQ5.3IQXIQ9T-Techทีเทค