คลิปที่เกี่ยวข้อง

Teaser ละครโดมทอง ละครช่อง7

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

Teaser โดมทอง
ติดตามชมละคร โดมทองตอนแรก 10 มิถุนายน 2556 ออกอากาศทางช่อง 7 สี ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.25น.
โดมทอง 10 มิถุนายน 2556

นักแสดงโดมทอง : 
1. วีรภาพ สุภาพไพบูลย์            แสดงเป็น        เจ้าพระยาสรรักษ์ไกรณรงค์ และอดิศวร์  ศิโรดม
2. ทัศนียา การสมนุช                      “              คุณพลับพลึง และวิรงรอง
3. ดวงดาว จารุจินดา                      “              ท่านผู้หญิงสรรักษ์ไกรณรงค์
4. จีรนันท์ มะโนแจ่ม                       “              ท่านผู้หญิงสรรักษ์ไกรณรงค์ (ตอนสาว)
5. กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า        “              พิณทอง
6. เหมวรรษ นิตยารส                       “              พันธุ์สูรย์
7. กวินตรา โพธิจักร                         “              อุษา
8. ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล                  “              แสงแข
9. วีรดนย์ หวังเจริญพร                     “               ภูไท
10. กวิตา รอดเกิด                           “              ลานนา
11. นนทพันธ์ ใจกันทา                     “              อนิรุทธิ์
12. กาญจนา จินดาวัฒน์                  “               คุณปราง
13. พิราวรรณ ประสพศาสตร์             “              คุณหญิงวัชร วิชิต
14. ภัสสร บุณยเกียรติ                      “              คุณหญิงแก้ว
15. กาญจนาพร ปลอดภัย                “              สุรภี
16. น้อย โพธิ์งาม                             “              อุไร
17. วชิรา เพิ่มสุริยา                          “              โอบอ้อม
18. ไกรลาศ เกรียงไกร                    “              นายสม
19. รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา               “              บัวคำ
20. อำภา ภูษิต                                “              นางพิศ
21. ตฤณ เศรษฐโชค                      “              รมต.พจน์

TAG : Teaser โดมทองโดมทองนักแสดงโดมทองละครโดมทอง ช่อง7วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ทัศนียา การสมนุชดวงดาว จารุจินดาจีรนันท์ มะโนแจ่ม