คลิปที่เกี่ยวข้อง

Teaser แม่ค้า

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

Teaser แม่ค้า
ติดตามชมละคร แม่ค้า ตอนแรก 14 พฤศจิกายน 2256 ออกอากาศทางช่อง 7 สี ทุกวัน เวลา 18.30 น.
แม่ค้า 14 พฤศจิกายน 2556

นักแสดงแม่ค้า
1. ภัทรเดช สงวนความดี          แสดงเป็น     ภวัน / ตี๋เล็ก
2. อาภา  ภาวิไล                       แสดงเป็น     นิรชา / แตน
3. อุษณีย์  วัฒฐานะ                  แสดงเป็น     สายวลี
4. มัณฑนา หิมะทองคำ            แสดงเป็น     วิณี
5. ชยพล  เลิศพุทธิพงศ์พร         แสดงเป็น      เท่ง
6. สวิช  เพชรวิเศษศิริ               แสดงเป็น      เดชา
7. ปราบ  ยุทธพิชัย                   แสดงเป็น      ปยุต
8. ศตวรรษ ดุลยวิจิตร                แสดงเป็น     ภวัต
9. สมฤทัย กล่อมน้อย               แสดงเป็น     ภัทรมน
10. สามารถ พยัคฆ์อรุณ           แสดงเป็น      ฟ้าคำรณ
11. ปราณวรินทร์ ปามี             แสดงเป็น      ผึ้ง / ปาสินี
12. ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ แสดงเป็น     ต่อ / ปิยะพันธ์
13. สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ      แสดงเป็น      สวิต
14. รวิชญ์  ไรวินท์                   แสดงเป็น      ฮ้ง
15. เดือนเต็ม สาลิตุล               แสดงเป็น      ดาราวดี
16. ปนัดดา โกมารทัต             แสดงเป็น      ป้ามน
17. สินีนาฏ โพธิเวส                แสดงเป็น       อาม่าตี๋เล็ก
18. พิเชษฐ  ศรีราชา              แสดงเป็น       เฮียสันติ
19. ทรงพร  ณ บางช้าง          แสดงเป็น       ปะแหวด
20. วัชระ  สิทธิกูล                   แสดงเป็น      น้อยหน่า
21. สิริยา  นฤนาท                   แสดงเป็น      คุณนายสายสมร
22. อรุโณทัย นฤนาท             แสดงเป็น       คุณนายสายวลัย

ดูคลิปแม่ค้าหลังทั้งหมด ได้ที่ : คลิปแม่ค้าย้อนหลัง

TAG : Teaser แม่ค้าแม่ค้านักแสดงแม่ค้าละครแม่ค้า ช่อง7ไมค์ ภัทรเดชแมกกี้ อาภา