คลิปที่เกี่ยวข้อง

ห่างทุกข์ Medley : ปัญหาเรื่องครอบครัว

รวมคติธรรมคำสอน ธรรมะสวัสดี ฟังแล้วได้แง่คิดเตือนใจ จาก พระมหาสมปอง วันนี้เสนอเรื่อง "ปัญหาเรื่องครอบครัว" 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark