คลิปที่เกี่ยวข้อง

ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีที่แสดงถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชาวไต หรือชาวไทใหญ่
ที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่าและความงดงาม
สำหรับปีนี้ หากใครสนใจไปร่วมชมประเพณีก็ยังทันอยู่
เพราะยังมีการจัดงานจนถึงสิ้นเดือน เมษายน ตามกำหนดการ ดังนี้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
: 22-24 เม.ย.66 ณ วัดในสอย
(วันแห่คัวหลู่ 23 เม.ย.66 เวลา 07:00น.)

: https://goo.gl/maps/AgRbYqRkV616o5Hx9 

อำเภอปาย
: 28-30 เม.ย.66 ณ วัดม่วงสร้อย
(วันแห่คัวหลู่ 29เม.ย.66 เวลา 16:00น.)
: https://goo.gl/maps/8cKdJKwKt1neQbrk6

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark