เพลาเพลิน บุรีรัมย์ คว้ารางวัลอุตสากาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award ครั้งที่14

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เพลาเพลิน บุรีรัมย์ คว้ารางวัลอุตสากาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award ครั้งที่14

เพลาเพลิน บุรีรัมย์ คว้ารางวัลอุตสากาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award ครั้งที่14 ประจำปี2566 ใน “สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” นับเป็นรางวัลและโครงการอันทรงเกียรติ และสำคัญของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
โดย เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับThailand Tourism Silver Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นี้ พิจารณาภายใต้แนวคิด 3 แกนหลัก 
1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมายและนำไปสู่ความยั่งยืน มีกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กลไกสำคัญประกอบด้วย BCG Economy Model/Responsible Tourism/Low Carbon Management
2. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration)
3. ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest)


 
  ทั้งนี้บริษัท เพลาเพลิน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำเสนอประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และได้ลงมือทำกิจกรรมจริง โดยเน้นไปในแนวทางการสร้าง Play and Learn for sustainability และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเรียนรู้ และสร้างโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆสู่ทุกกลุ่มเยาวชน-นักท่องเที่ยวทั่วไป

 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark