TOP

วง CheGou (เชกู)

สมาชิกวง :
1. นาย เอกราช ศาลางาม (ต่อ) ตำแหน่ง นักร้องนำ
2. นาย นาวิน หิรัญบุตร์ (วิน) ตำแหน่ง มือกีต้าร์
3. นาย ณัฐพงศ์ หมั่นหาทรัพย์ (ต้อง) ตำแหน่ง มือเบส
4. นาย ภูดิศ อุภัยสันต์ (เชษ) ตำแหน่ง มือคีย์บอร์ด
5. นาย นราธิป ใหม่ซ้อน (โอ๊ค) ตำแหน่ง มือกลอง

เพลงประกวด :
1. สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี - วงกางเกง
2. สักคนเลือกเอา - วง CheGou (แต่งเอง)
3. มหาลัยวัวชน - วงพัทลุง
4. #ขอแท็กแฟนเก่า - ต้าร์ ตจว.