สะพรึง! ชาวนาถูกงูกัด รัดขาแน่น ทนเดินไกล 3 กม. มาขอความช่วยเหลือ