ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2561 โดย โรงเรียนแสงอรุณ