เรียก 5 แสนบาท ผอ.ใช้ปืนจ่อศีรษะนักเรียน จ.สระบุรี