ฟ้าผ่ากลุ่มนักเรียนชาย เล่นฟุตบอลกลางสายฝน ดับ 1 บาดเจ็บ 5 คน