ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ลดลง แต่ผู้เสียชีวิตยังพุ่งสูง