เร่งปฏิบัติการเชิงรุก หลังพบคลัสเตอร์ใหม่ในหลายพื้นที่ภาคใต้